Franchisový koncept

Franchisový systém ORION je ryze český koncept, založený na mnohaletých zkušenostech s prodejem potřeb pro domácnost po celé České a Slovenské republice. Prodejny ORION jsou největší maloobchodní sítí v tomto segmentu a naší hlavní snahou je její další dlouhodobý rozvoj. Jako vhodný nástroj pro trvalý růst a posilování pozice využíváme franchising, který je založen na férovém partnerství franchisové centrály a jednotlivých franchisantů - samostatných podnikatelů.

• VÍCE NEŽ 25-LETÉ ZKUŠENOSTI
• TRVALÁ PODPORA FRANCHISANTŮ
• NEUSTALÝ ROZVOJ FRANCHISOVÉHO SYSTÉMU
• VYHLEDAVÁNÍ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU
• K DISPOZICI EXPANZNÍ TÝM A OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
• PROVOZ OBCHODU POD SILNOU ZNAČKOU
• PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ FRANCHISANTA I ZAMĚSTNANCŮ
• ZAJIŠTĚNÁ PLYNULOST DODÁVEK ZBOŽÍ DO OBCHODU

Franchising concept

Orion – a franchise company – is a purely Czech concept based on many years of experience with household products sale and is to be found across the Czech and Slovakia Republic. Orion stores are the widest retail network in its business field and its main objective is the long-term development. We use a franchise concept as a successful and suitable business tool which enables us to furtherly develop and strengthen our position on the market. The concept is based on a fair partnership between the franchise head office and individual franchisees – businessmen.
 

 • OVER 25 YEARS OF EXPERIENCE
 • PERNAMENT SUPPORT OF FRANCHISEES
 • LONG-TERM DEVELOPMENT OF FRANCHISE SYSTEM
 • CONSTANT SEARCH OF NEW MARKET
 • OPPORTUNITIES EXPANSION TEAM AND SALES
 • MANAGERS AVAILABLE OPERATING UNDER A WELL-KNOWN BRAND REGULAR TRAININGS OF FRANCHISEES AND THEIR EMPLOYEES
 • FLUENT DELIVERY OF GOODS TO A STORE


 

Orion v novém / New look of Orion stores


Od roku 2017 za pomocí nového, odlehčeného, moderního loga propojujeme a sjednocujeme celkový design a korporátní identitu společnosti. Postupně po celé České i Slovenské republice provádíme rebrandy a refity jednotlivých prodejen, jejichž interiéry byly zmodernizovány tak, aby prodejny působily na zákazníky teplým, domáckým dojmem, ale přesto zůstává prioritou prezentace zboží.
  Since 2017, we have interconnected and unified corporate identity and overall corporate design using modern logo. Step by step, we rebrand and refit individual stores which interiors are modernized to create a warm and homely feeling among customers, but still prioritize high-quality products presentation.

  

Jak se stát franchisovým partnerem společnosti Orion / How to became franchising partner of Orion company


I. V případě zájmu o spolupráci nejprve vyplníte vstupní dotazník, který si můžete stáhnout zde. Dotazník můžete vyplnit digitálně a zaslat na adresu zasilka@orion.lit.cz nebo vytisknout a zaslat na adresu  Velkoobchod Orion, Franchising, Nedošín 132, Litomyšl 570 01. 

II. Pokud bude formulář řádně vyplněn, obratem se Vám ozve náš zástupce s pozvánkou na osobní setkání. Na schůzce budete informováni o všech důležitých aspektech spolupráce s naší společností formou franchisového konceptu. 

III. Pokud se rozhodneme spolupracovat, během prvního setkání zároveň podepíšeme předběžnou smlouvu o mlčenlivosti, kterou si můžete prohlédnout zde. 

IV. Dalším krokem bude nalezení vhodného prostoru pro Vaši prodejnu (pokud nemáte nemovitost k dispozici) s kterým Vám Orion bude schopen pomoci a pomůže vyjednat korektní nájemní smlouvu se vším všudy. 

V. V závěrečné fázy podepíšeme finální franchisovou smlouvu.
  I. Firstly, please fill in our input questionnaire - downloadable here. You may use the digital form
and send it to zasilka@orion.lit.cz or print it out and send it to address Velkoobchod Orion,
Franchising, Nedošín 132, Litomyšl 570 01. 
II. If you manage to fill the questionnaire properly, our franchise representative will contact you
shortly and invite you to a personal interview. We will provide you with all necessary details
regarding our cooperation based on franchise concept.
III. If you decide to cooperate with us during our first meeting, we will simultaneously sign the
preliminary confidentiality agreement, which you may review here.
IV. Next step is to find an appropriate space for your store (if you don’t have any property
available) with which Orion might help you and negotiate fair terms of lease agreement.
V. Finally, we sign the final franchise contract.

 

Principy fungování franchisové sítě Orion /  Basic principles of franchise


PROVOZNÍ MANUÁL - po podpisu franchisové smlouvy obdrží franchisant provozní manuál, který popisuje všechny činnosti spojené s vedením obchodu ORION, jako je například postup objednávání, příjmu dodávek, vyřizování reklamací, správa obchodu, lokální marketing atd.

ŠKOLENÍ - součástí franchisového systému ORION jsou také školení, která pořádáme pro franchisové partnery nebo jejich zaměstnance. Školení jsou zaměřena na rozvoj obchodních dovedností, marketing i další vzdělávání v oblasti podnikání. Expanzně-provozní tým navíc drží nad partnery řádný dohled a dochází k pravidelným kontrolám.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - v rámci dlouholetého fungování sítě ORION mají franchisoví partneři k dispozici sofistikovaný informační systém, jehož prostřednictvím je možné vyřizovat objednávky, reklamace, zajišťovat chod pokladen apod.

POPLATKY - franchisový partner platí v rámci spolupráce pravidelný marketingový poplatek ve výši pouze několika málo procent.
 

 • FRANCHISOVÝ KONCEPT OD ROKU 2012
 • ÚZEMNÍ EXKLUZIVITA PRO DANOU LOKALITU
 • ROZSÁHLÉ KNOW-HOW PRO PROVOZ OBCHODU
 • ZAJIŠTĚNÍ VYBAVENÍ OBCHODU CENTRÁLOU
 • STABILNÍ ZÁZEMÍ FRANCHISOVÉ CENTRÁLY
 • FRANCHISOVÝ POPLATEK JE JEDNORÁZOVÝ
 • AKTUALIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ PORTFOLIA PRODUKTŮ
 • SPOLEČNÝ MARKETING A MARKETINGOVÁ PODPORA

OPERATING MANUAL – franchisee receives an operating manual after signing a franchise contract.
The manual describes all activities connected with business management as f.e. ordering procedures,
delivery receiving, complaint execution, store management, local marketing, etc.

TRAININGS – a part of the franchise concept ORION are multiple trainings which we organise for
franchise partners and their employees. Trainings focus on development of business and marketing
skills and extends general education in the business field.

ORDERING SYSTEM - franchisees have an access to a sophisticated ordering system through which
they may easily carry out orders, file a complaint, secure smooth cash register running, etc.

FEES - franchisees pay regular marketing fee in the amount of a few percent within framework of our
cooperation.
 

 • FRANCHISE CONCEPT SINCE 2012
 • TERRITORIAL EXLUSIVITY FOR THE PARTICULAR LOCALITY
 • KNOW-HOW IN BUSINESS MANAGEMENT
 • HEAD OFFICE PROVIDING STORE’S EQUIPMENT
 • STABLE BUSINESS BACKGROUND OF THE FRANCHISE HEAD OFFICE
 • ONE-OFF FRANCHISE FEE
 • CONTINUOUS ACTUALIZATION AND EXTENSION OF PRODUCT PORTFOLIO
 • UNITED MARKETING AND MARKETING SUPPORTVelkoobchod


Z velkoskladu nabízíme několik tisíc druhů výrobků především s touto obchodní specifikací: domácí, kuchyňské a zahrádkářské potřeby, koupelnové doplňky a úklidové pomůcky. Našim stálým zákazníkům poskytujeme objednávkový systém, jehož prostřednictvím lze jednoduše, rychle a účelně objednávat požadované zboží. Zároveň umožňuje – bez časového omezení – přístup k informacím o kompletním sortimentu, cenách, akcích a novinkách.
 

Wholesale


Our warehouses store several thousand products with the following business specification –
houseware, kitchenware, gardenware, bathroom and cleaning accessories.

We provide our long-time customers with an access to an ordering system that easily, quickly and
purposefully orders required goods. Simultaneously, it offers – without any time limit – access to
information regarding our complete product portfolio, prices of goods, sales and new arrivals.

Kontrakty

Pravidelně pořádáme pro naše odběratele kontrakty, kde předvádíme široký sortiment našich výrobků a novinek za akční ceny.

Na místě je vždy připravena jedinečná nabídka zboží, které je přehledně vystaveno, zařazeno do jednotlivých sekcí, připraveno k podrobnému prohlédnutí a vyzkoušení. Naši obchodní zástupci vás ochotně provedou celým sortimentem, zodpoví vaše dotazy, poradí a pomohou s objednávkou. K dispozici vám jsou rovněž nákupčí obchodního oddělení, jako profesionální produktová podpora je vždy připraven celý tým obchodního oddělení Orion, který rád pomůže a poradí našim zákazníkům nejen při výběru produktů. K výběru zboží na vás nově čeká designová vzorkovna s více jak 4 tisíci položkami Orion.

Contracts

We regularly host exclusive contract events for our business partners, during which we offer our
complete product portfolio together with all new arrivals at special prices.

You will find exclusive product offer and all goods organized into individual segments, ready to be
examined and tested in detail. Moreover, our sales managers are ready to answer all your questions,

give you advice and help you with your orders. You may also use our professional product support of
the sales department and help of the purchasing managers, all of them ready to help you while you
are choosing suitable products for your business. All products are newly displayed in our freshly
designed showroom displaying more than 4,000 products.

 

Kontakt / Contact

tel.: 469 770 099
zasilka@orion.lit.cz