Tento e-shop nemusí vo vašom prehliadači fungovať správne! Odporúčame použiť niektorý z novších prehliadačov. Viac informácií

Nákup bez rizika


ZÁRUKA KVALITY

Doručenie objednávky Slovenskou poštou či kuriérskou službou DPD, Zásielkovňou

Na všetok tovar poskytujeme min. 2-ročnú záručnú lehotu, pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote

Pokiaľ zákazník nebude s tovarom spokojný, má právo do 14 dní od prevzatia odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu na adrese:

Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. 
Organizačná zložka
Pezinská cesta 30
903 01 Senec
Slovensko

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy zákazník odstúpenie od zmluvy odoslal predajcovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní. V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potreba, aby zákazník odovzdal zakúpený tovar. Peniaze za tovar budú zákazníkovi vrátené až po obdržaní tovaru.

Vrátený tovar by mal byť dobre zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Odporúčame vždy priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý sa nachádza na zadnej strane dodacieho listu, poslúži ako dokument potvrdzujúci zakúpený tovar u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavku. Na odstúpenie od zmluvy je možné použiť „ Formulár na odstúpenie“

Peniaze zákazníkovi zašleme na jeho bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od obdržania tovaru (číslo účtu a kód banky zákazník vyplní do reklamačného lístka alebo do "Formuláru pre odstúpenie"). Tovar zákazník pošle na vlastné náklady.

Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak predajca (VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.) Má právo na úhradu nákladov spojených s novým balením tovaru. Obal nie je nutný, pretože nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má ORION právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu, opotrebeniu alebo zastaraniu
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal
  • na dodávku novín, periodík a časopisov

Výnimkou sú prípady, keď je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté.

Záruka kvality

vyzdvihnutie tovaru na výdajnom mieste

Na všetok tovar poskytujeme min. 2-ročnú záručnú lehotu, pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote

Pokiaľ zákazník nebude s tovarom spokojný, má právo do 14 dní od prevzatia odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu na predajni, kde bol uskutočnený výdaj alebo na adrese sídla firmy:

Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. 
Organizačná zložka
Pezinská cesta 30
903 01 Senec
Slovensko

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy zákazník odstúpenie od zmluvy odoslal predajcovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní. V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potreba, aby zákazník odovzdal zakúpený tovar. Peniaze za tovar budú zákazníkovi vrátené až po obdržaní tovaru.

Vrátený tovar by mal byť dobre zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Odporúčame priložiť účtenku, ktorá bola vystavená na pokladni a poslúži ako dokument potvrdzujúci zakúpení tovaru u nás. Kupujúci odovzdá predávajúcemu tovar na vlastné náklady. K odstúpeniu od zmluvy je taktiež možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.

Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak predajca (VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.) Má právo na úhradu nákladov spojených s novým balením tovaru. Obal nie je nutný, pretože nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má ORION právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Tovar môže byť použitý, avšak predajca (VELKOOBCHOD ORION, spol. s. r. o.) má právo na zníženie jeho hodnoty v prípade, že zákazník svoje právo zneužije a nakladá s tovarom bez ohľadu na jeho povahu a vlastnosti. S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad riešený individuálne. Zníženie môže dosiahnuť aj 100% ceny tovaru. Tovar si zákazník môže vyskúšať, nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré bude mať predajca s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť vyčíslené. Tomuto zníženiu zákazník predíde, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sám (očistenie, skompletizovanie, správne zabalenie a pod.). Ak predajca vynaloží náklady na takto znehodnotené tovar bude o túto sumu ponížená hodnota vráteného tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

•             na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu, opotrebeniu alebo zastaraniu

•             na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal

•             na dodávku novín, periodík a časopisov

Výjimkou sú prípady, keď je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté.

OxyShop icon Používame oXyShop